Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami
Aktualita

Slovenský pozemkový fond posilňuje komunikáciu so samosprávami

Publikované 16. februára 2022

Obsah

V Bratislave, 16.2.2022

  • Slovenský pozemkový fond (SPF) posilňuje komunikáciu so samosprávami, na riešenie problémov priamo v teréne budú určení dvaja noví manažéri
  • SPF si od toho sľubuje zintenzívnie vzájomnej komunikácie a promptnejšie riešenie potrieb samospráv i celej verejnej správy

SPF je dôležitým partnerom pre samosprávy, najmä pokiaľ ide o prevod, resp. nájom pôdy.

„V minulosti sa stávalo, že samosprávy nemohli zrealizovať projekty určené pre občanov (napr. cyklotrasy), lebo v SPF trvalo neúmerne dlho vybavenie ich žiadosti. Toto je neakceptovateľné. Chceme to zmeniť, preto posilňujeme náš tím, ktorí bude komunikovať so starostami a primátormi priamo v teréne,“ vysvetlil Ján Marosz, generálny riaditeľ SPF.

Na prevod a nájom pozemkov, alebo vydanie stanoviska je potrebné doložiť množstvo dokumentov. Stáva sa, že samosprávy majú problém s doložením niektorých podkladov, resp. ich kompletnosťou. SPF chce aj v tomto smere byť pre samosprávu parterom a pomáhať jej s vybavovaním administratívnych  náležitostí ich žiadostí.

Od 17.2. 2022 sú v SPF k dispozícii dvaja manažéri pre vzťahy s verejnou správou. Ich úlohou bude stretávať sa so starostami, primátormi a predstaviteľmi verejnej správy priamo v teréne.

„Naša pomoc pre samosprávy bude spočívať najmä v tom, že naši zamestnanci budú vedieť prísť do konkrétnej obce, za konkrétnym starostom a pomôcť urýchliť vybavenie ich žiadosti“, dodal Ján Marosz.

Kontakty na manažérov pre vzťahy s verejnou správou sú k dispozícii na
https://pozfond.sk/kontakty-spf/pre-samospravy/

Publikované 16. februára 2022