Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Malé zlepšenia eGov služieb SPF“

8. januára 2020 |
Slovenský pozemkový fond /SPF/ sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Malé zlepšenia eGov služieb SPF, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt Malé zlepšenia eGov služieb SPF je nástrojom pre zavedenie elektronického rozhrania pre vzájomnú komunikáciu občanov, podnikateľov a organizácii s SPF.

Náplňou projektu je vytvorenie elektronických koncových služieb pre elektronicky styk občanov, podnikateľov a organizácii s SPF a následne vytvorenie rozhrania pre konverziu elektronických podaní do súčasných produkčných informačných a komunikačných technológií a vytvorenie systému pre zasielanie odpovedí elektronickou formou.

Nové elektronické služby s určitosťou povedú k zjednodušeniu komunikácie občanov, podnikateľov a organizácií s SPF.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: vlcko.branislav@pozfond.sk do 15.1.2020, 12,00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie: