Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Malé zlepšenia eGov služieb SPF“
Aktualita

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Malé zlepšenia eGov služieb SPF“

Publikované 8. januára 2020

Obsah

Slovenský pozemkový fond /SPF/ sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Malé zlepšenia eGov služieb SPF, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Projekt Malé zlepšenia eGov služieb SPF je nástrojom pre zavedenie elektronického rozhrania pre vzájomnú komunikáciu občanov, podnikateľov a organizácii s SPF.

Náplňou projektu je vytvorenie elektronických koncových služieb pre elektronicky styk občanov, podnikateľov a organizácii s SPF a následne vytvorenie rozhrania pre konverziu elektronických podaní do súčasných produkčných informačných a komunikačných technológií a vytvorenie systému pre zasielanie odpovedí elektronickou formou.

Nové elektronické služby s určitosťou povedú k zjednodušeniu komunikácie občanov, podnikateľov a organizácií s SPF.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: vlcko.branislav@pozfond.sk do 15.1.2020, 12,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

su-su_470

su-md-su_470

opii-usmernenie-k-cba-agendove-is-2.0

tabulka-pripomienok

Publikované 8. januára 2020