Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „Vybudovanie centrálneho informačného systému organizácie SPF“

8. januára 2020 |

Slovenský pozemkový fond /SPF/ sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Vybudovanie centrálneho informačného systému organizácie SPF, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Cieľom projektu Vybudovanie centrálneho informačného systému organizácie SPF je skvalitnenie aplikačno-programového vybavenia pre interné procesy SPF a to jeho modernizáciou, ktorá zároveň zohľadní aktuálne kritéria bezpečnosti, legislatívne nároky a parametre definované samotnou organizáciou.

Centrálnym informačným systémom sa odstránia nedostatky súčasných informačných systémov, predovšetkým nepostačujúca podpora procesov organizácie, neštruktúrovaná forma, duplicita a izolovanosť agend, chýbajúci spoločný systém pre správu a zdieľanie údajov, absencia riadeného systému pre zaškoľovanie zamestnancov.

Štúdia uskutočniteľnosti a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: vlcko.branislav@pozfond.sk do 15.1.2020, 12.00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie: