Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Výzva na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu
Aktualita

Výzva na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

Publikované 23. marca 2023

Obsah

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu.

Požiadavky na kandidáta ako aj doklady predkladané kandidátom, téma a rozsah projektu, hodnotiace kritéria i doplňujúce informácie vrátane všetkých dokumentov sú dostupné na webovom sídle SPF v časti Výberové konania.

Publikované 23. marca 2023