Výzva na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

23. marca 2023 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu.

Požiadavky na kandidáta ako aj doklady predkladané kandidátom, téma a rozsah projektu, hodnotiace kritéria i doplňujúce informácie vrátane všetkých dokumentov sú dostupné na webovom sídle SPF v časti Výberové konania.