Zmena adresy sídla RO SPF Michalovce a zrušenie stránkových hodín

14. januára 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a  klientom, že Regionálny odbor SPF Michalovce sa v týchto dňoch sťahuje do nových priestorov.

Novým sídlom regionálneho odboru Michalovce sú priestory Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na Špitálskej ulici č. 12 v Michalovciach.

Vzhľadom na prebiehajúce sťahovanie budú v stredu 15. januára 2020, na tomto pracovisku zrušené stránkové hodiny.
Najbližšie nasledujúce stránkové hodiny na regionálnom odbore SPF Michalovce (už v nových priestoroch) budú dňa 20. januára 2020 (pondelok) v čase od 9:00 do 12:00.