Minulosť na SPF dobieha predstaviteľov vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD

20. marca 2023 |
Zatýkanie počas policajnej akcie Barón sa netýka súčasných štatutárov a ani zamestnancov SPF. Minulosť dobieha politických reprezentantov za vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD v súvislosti s kriminálnymi činmi okolo reštitučných konaní.
 
Súčasné vedenie SPF poskytuje maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní a vzhľadom k prebiehajúcim procesom nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie.
 
Linky: