Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Stanovisko
  3. Minulosť na SPF dobieha predstaviteľov vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD
Aktualita

Minulosť na SPF dobieha predstaviteľov vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD

Publikované 20. marca 2023

Obsah

Zatýkanie počas policajnej akcie Barón sa netýka súčasných štatutárov a ani zamestnancov SPF. Minulosť dobieha politických reprezentantov za vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD v súvislosti s kriminálnymi činmi okolo reštitučných konaní.

Súčasné vedenie SPF poskytuje maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní a vzhľadom k prebiehajúcim procesom nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie.

Linky:
https://www.aktuality.sk/clanok/S0giY7J/akcia-baron-policia-obvinila-paticu-za-restituciou-zahadneho-francuza/

https://www.aktuality.sk/clanok/ygTE9fx/francuz-ziskal-zahadnou-restituciou-vela-pozemkov-na-slovensku-pripad-ma-dohru-na-naka-uradnik-na-fonde-skoncil/

Publikované 20. marca 2023