Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Stanovisko

Kategória: Stanovisko

Zatýkanie počas policajnej akcie Barón sa netýka súčasných štatutárov a ani zamestnancov SPF. Minulosť dobieha politických reprezentantov za vlády SMER-SD, SNS a MOST-HÍD v súvislosti s kriminálnymi činmi okolo reštitučných konaní. Súčasné vedenie SPF poskytuje maximálnu súčinnosť pri vyšetrovaní a vzhľadom k prebiehajúcim procesom nebude poskytovať žiadne ďalšie informácie. Linky:https://www.aktuality.sk/clanok/S0giY7J/akcia-baron-policia-obvinila-paticu-za-restituciou-zahadneho-francuza/ https://www.aktuality.sk/clanok/ygTE9fx/francuz-ziskal-zahadnou-restituciou-vela-pozemkov-na-slovensku-pripad-ma-dohru-na-naka-uradnik-na-fonde-skoncil/

Zdedená nakopená agenda, roky čakajúci žiadatelia či sťažnosti na priebeh a výsledky konaní – to je len zlomok problémov, ktoré sa v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) darí riešiť vďaka projektu „Spisová zápcha“. Súčasné vedenie na čele s Jánom Maroszom zdedilo po svojich predchodcoch takmer 28-tisíc nevybavených spisov. To je jasný dôkaz o tom, že dokumenty...

Dňa 24.09.2019 sa na pôde generálneho riaditeľstva SPF uskutočnilo pracovné stretnutie generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej a zástupcov Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Okrem pripravovanej novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách boli predmetom stretnutia konkrétne požiadavky týkajúce sa prístupu mladých...