Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Stanovisko
  3. Od zdedených nevybavených spisov k väčšej spokojnosti žiadateľov a lepšiemu hospodáreniu so štátnou pôdou
Aktualita

Od zdedených nevybavených spisov k väčšej spokojnosti žiadateľov a lepšiemu hospodáreniu so štátnou pôdou

Publikované 10. marca 2023

Obsah

Zdedená nakopená agenda, roky čakajúci žiadatelia či sťažnosti na priebeh a výsledky konaní – to je len zlomok problémov, ktoré sa v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) darí riešiť vďaka projektu „Spisová zápcha“.

Súčasné vedenie na čele s Jánom Maroszom zdedilo po svojich predchodcoch takmer 28-tisíc nevybavených spisov. To je jasný dôkaz o tom, že dokumenty sa v minulých rokoch vo fonde kopili, a preto vybavenie jednej žiadosti trvalo v priemere tri roky.

V praxi to vyzeralo aj tak, že bežní žiadatelia čakali neprimerane dlho, zatiaľ čo úspech pri získaní štátnej pôdy mali zväčša len „vybavovači“.

Tí sa k pôde dostali neraz doslova po známosti, v zrýchlenom konaní a pod cenu. To pochopiteľne viedlo k nespokojnosti ostatných žiadateľov, negatívnym ohlasom a sťažnostiam, a nie práve najlepším ekonomickým výsledkom. A práve to sa SPF teraz úspešne darí meniť!

K starým spisom však neustále pribúdajú nové; denne desiatky až stovky žiadostí. A tak sa SPF pustil do projektu, ktorého cieľom bolo nielen vyriešiť nahromadené spisy, ale aj efektívne riešiť nové, a zároveň celý systém žiadostí zlepšiť.

Fond po celý čas pamätá aj na to, že jeho úlohou je pôdu štátu predovšetkým chrániť a hospodáriť s ňou musí rozumne.

Projekt „Spisová zápcha“ oficiálne odštartoval 1. apríla 2022. Výsledkom po necelom roku je, že SPF vybavil najviac spisov v histórii, vzniká z nich najviac právnych aktov (to znamená, že žiadosti sú vybavené v prospech žiadateľov) a skrátila sa doba ich vybavenia.

Ďalším pozitívnym výsledkom projektu je, že SPF na štátnej pôde, ktorú sa rozhodol miesto predajov viac prenajímať, zarába najviac peňazí od svojho vzniku.

Avšak na to, aby projekt mohol úspešne odštartovať, mal zmysel a viedol k týmto pozitívnym výsledkom, bolo potrebné prijať nových ľudí. Rozhýbanie rokmi zanedbanej práce by bez toho ani nebolo možné.

Dohodári, ako SPF už argumentoval, sú najvýhodnejší na prácu na projekte, ktorý je časovo ohraničený, a odmeny, ktoré sa im vyplácajú, sa odvíjajú od množstva práce, ktorú odvedú.

Počty dohodárov, ktoré sa dostávajú na verejnosť, však často s realitou nemajú nič spoločné. Preto pripájame prehľad dohodárov v SPF za posledných päť rokov.

V roku 2016 ich bolo v SPF deväť, v roku 2017 počet stúpol na 13, v ďalšom roku na 17, neskôr v roku 2019 na 29, v ďalšom roku poklesol na 18, potom v roku 2021 ich bolo 31 a v roku 2022, ktorý sa spája so „Spisovou zápchou“, ich bolo 91. Dnes sa počet dohodárov pohybuje zhruba na čísle 30.

Podrobné informácie o zamestnávaní v SPF aj o finančnom ohodnotení pracovníkov sa dočítate vo výročných správach, ktoré sú zverejnené na webe www.pozfond.sk. Výročná správa za rok 2022 je v procese a zverejníme ju už čoskoro.

Výročné správy SPF

Publikované 10. marca 2023