Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR
Aktualita

SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR

Publikované 4. decembra 2019

Obsah

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Ten v uplynulom roku predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR.
Finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má SPF v správe a nakladaní, búdu investované aj do podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov.

Slovenský pozemkový fond zo svojho hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorý predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR, vyčlení pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumu 3 milióny EUR. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za rok 2018 dnes schválila Vláda SR.

„Cieľom Slovenského pozemkového fondu je investovať finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má v správe a nakladaní, späť do ich zdroja – pôdy. Fond plnenie mimoprodukčných funkcií lesov podporil aj v prechádzajúcich dvoch rokoch, konkrétne sumou 1,5 milióna EUR v roku 2017 a sumou 2,5 milióna EUR v roku 2018. Zdvojnásobenie účelovo viazaného transferu oproti roku 2017 nám umožnil zvyšujúci sa hospodársky výsledok, plynúci predovšetkým z efektívnejšej správy, na ktorej neustále pracujeme“, uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Prehľad podpory mimoprodukčných funkcií lesov od SPF:

ROKHOSPODÁRSKY VÝSLEDOKSUMA PODPORY
20174.144.694,76 EUR za rok 20161.500.000,- EUR
20189.593.488,69 EUR za rok 20172.500.000,- EUR
201913.824.043,99 EUR za rok 20183.000.000,- EUR

Publikované 4. decembra 2019