,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.”
Nájom
Prevod
Reštitúcia
Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo, poľovníctvo a výruby drevín

Stanovisko a vecné bremeno

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické služby

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy

 

NOVÉ VEDENIE SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár.

O vymenovaní nových štatutárov SPF rozhodla Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 29. 11. 2023.

POZOR ZMENA

Od 24.7.2023 dochádza k zmene poskytovania telefonických služieb. Infolinky na jednotlivých odborných pracoviskách budú poskytovať informácie už iba v každý pracovný utorok.

 

POZOR NA SPRÁVY OD PODVODNÍKOV

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.
Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk
V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.
Za Vašu spoluprácu v tomto prípade vopred ďakujeme!
Tlačová správa

Tlačová správa

Pri príležitosti uvedenia do funkcie nového generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu, sa dňa 30. novembra 2023 konala tlačová konferencia za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča. Dňom 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár.

Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 12.12.2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 12.12.2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v utorok 12. decembra 2023.
Verejnosť môže od utorka 28. novembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 4. decembra 2023.