,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“
Nájom
Prevod
Reštitúcia
Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo, poľovníctvo a výruby drevín

Stanovisko a vecné bremeno

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické služby

Kontakty a
organizačné zložky
Aktuálne oznamy

POZOR ZMENA

Od pondelka 24.7.2023 dochádza k zmene poskytovania telefonických služieb. Infolinky na jednotlivých odborných pracoviskách budú poskytovať informácie už iba v každý pracovný utorok.

 

POZOR NA SPRÁVY OD PODVODNÍKOV

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.
Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk
V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.
Za Vašu spoluprácu v tomto prípade vopred ďakujeme!
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 5. októbra 2023.
Verejnosť môže od štvrtka 21. septembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 27. septembra 2023.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 7. septembra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 24. augusta 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 30. augusta 2023.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 27. júla 2023. Verejnosť môže od štvrtka 13. júla 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 19. júla 2023.