,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.”

Nájom

Prevod
Reštitúcia

Usporiadanie vlastníctva

Ekonomický odbor

Pozemkové spoločenstvo, poľovníctvo a výruby drevín

Stanovisko a vecné bremeno

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické služby

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy

ZASADNUTIE RADY SPF SA USKUTOČNÍ 4. 4. 2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 04. apríla 2024. Verejnosť môže od štvrtka 21. marca 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do stredy 27. marca 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

KONTAKT NA CALL CENTRUM

Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk

OZNAM

Dovoľujeme si pripomenúť klientom SPF, že každý pracovný utorok poskytujú odborné pracoviská SPF informácie prostredníctvom telefonických služieb. Kontakty nájdete na: https://pozfond.sk/kontakty-spf/centra-podla-druhu-agendy/

POZOR NA SPRÁVY OD PODVODNÍKOV

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.
Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk
V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.
Za Vašu spoluprácu v tomto prípade vopred ďakujeme!
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024.
Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024.

Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu dňa 25. 1. 2024 rokovali so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na témy, ktoré v súčasnosti najviac trápia poľnohospodárov a o možnostiach ich riešenia.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024.
Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24. januára 2024.