,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“

Nájom

Prevod a vecné bremeno

Reštitúcia

Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo
a poľovníctvo

Stanovisko
a vyjadrenie

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické
podania

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy
Pozemky pod budovou SPF budú patriť SPF

Pozemky pod budovou SPF budú patriť SPF

Celé roky až doposiaľ sa vedeniam SPF nepodarilo dohodnúť s hlavným mestom o vysporiadaní pozemkov pod budovou pozemkového fondu vo vlastníctve magistrátu na Búdkovej ulici v Bratislave. Podpisom memoranda s mestom Bratislava je Slovenský pozemkový fond už len krôčik od usporiadania areálu na Búdkovej ulici.

Ovocný sad v milionárskej štvrti

Ovocný sad v milionárskej štvrti

Iris Hanzelová získala na projekt vybudovania sadu veľký pozemok medzi vilami v exkluzívnej štvrti v Trenčíne. Namiesto sadu na pozemku vyrástol „záhradný domček“ s rozmermi rodinného domu. Generálny riaditeľ SPF ukázal ďalší z pozemkov, ktoré Pozemkový fond predal na účel vybudovania ovocného sadu.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 09.11.2022

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 09.11.2022

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v stredu 9. novembra 2022.

Verejnosť môže až do utorka 1. novembra 2022 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.