,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.“
Nájom
Prevod
Reštitúcia
Usporiadanie vlastníctva

Pozemkové spoločenstvo, poľovníctvo a výruby drevín

Stanovisko a vecné bremeno

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické služby

Kontakty a
organizačné zložky
Aktuálne oznamy

POZOR NA SPRÁVY OD PODVODNÍKOV

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.
Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk
V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.
Za Vašu spoluprácu v tomto prípade vopred ďakujeme!
Keď sa kradlo, bolo ticho

Keď sa kradlo, bolo ticho

Vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF) bojuje proti korupcii a zlepšuje kvalitu služieb. Nastúpilo v  novembri 2021 s cieľom eliminovať korupčné aktivity a oslobodiť fond od vplyvu záujmových skupín, aby mohol plniť svoj legislatívne stanovený účel. Tieto kroky narazili na odpor záujmových skupín, ktoré rozpútali proti súčasnému vedeniu diskreditačnú kampaň.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 18. 5. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 18. 5. 2023

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 18. mája 2023. Verejnosť môže od štvrtka 4. mája 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.