,,Spravujeme poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky a nakladáme s pozemkami neznámych vlastníkov.”

Nájom

Prevod
Reštitúcia

Usporiadanie vlastníctva

Ekonomický odbor

Pozemkové spoločenstvo, poľovníctvo a výruby drevín

Stanovisko a vecné bremeno

Verejný prístup
k informáciám

Elektronické služby

Kontakty a
organizačné zložky

Aktuálne oznamy

ZASADNUTIE RADY SPF SA USKUTOČNÍ 7. 3. 2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024. Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

KONTAKT NA CALL CENTRUM

Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk

OZNAM

Dovoľujeme si pripomenúť klientom SPF, že každý pracovný utorok poskytujú odborné pracoviská SPF informácie prostredníctvom telefonických služieb. Kontakty nájdete na: https://pozfond.sk/kontakty-spf/centra-podla-druhu-agendy/

POZOR NA SPRÁVY OD PODVODNÍKOV

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.
Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk
V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.
Za Vašu spoluprácu v tomto prípade vopred ďakujeme!
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 3. 2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024.
Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024.

Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

Dohoda o spolupráci medzi SPF a SPPK

Zástupcovia Slovenského pozemkového fondu dňa 25. 1. 2024 rokovali so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na témy, ktoré v súčasnosti najviac trápia poľnohospodárov a o možnostiach ich riešenia.

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 1.2.2024

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024.
Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24. januára 2024.