Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

Slide Background
01. Call centrum
pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:00h.
piatok od 9:00 do 13:00h.

+421 2 2094 1000

Slide Background
02. Podvodné správy
Upozorňujeme na zasielanie fiktívnych výziev na zaplatenie dlžného nájomného.

Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.

Čo je potrebné spraviť!

V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.

PlayPause

Vitajte na stránkach Slovenského pozemkového fondu (SPF)

SPF  je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

HLAVNÝ KONTAKTAktuality

Tlačová konferencia

Dnes sa v našom sídle konala Tlačová konferencia s hlavnou témou zefektívnenie činnosti fondu za účasti pána ministra Richarda Takáča z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavné témy boli: 1. Zefektívnenie a zrýchlenie procesov v rámci vybavovania agendy 2. Spustenie modernizovanej web stránky 3. Nastavenie odmeňovania zamestnancov pri riešení spisov 4. Vypracované manuály pre…

Vážení klienti, v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce so subjektami agrárneho sektora sme pristúpili k vypracovaniu manuálov pre jednotlivé typy podaní, ktoré predmetné subjekty najčastejšie uplatňujú pri spolupráci s našou inštitúciou. Vypracovali sme 2 nové manuály pre SPPK, ktoré nájdete na našej webovej stránke, v samostatnej sekcii Manuály – https://pozfond.sk/manualy/ • Manuál – slúžiaci ako pomôcka pri…

Najbližšie zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu sa uskutoční vo štvrtok 06. júna 2024. Verejnosť môže od štvrtka 23. mája 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do stredy 29. mája 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF. 

Vážení klienti, v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce s územnou samosprávou, ako aj so subjektami agrárneho sektora sme pristúpili k vypracovaniu manuálov pre jednotlivé typy podaní, ktoré predmetné subjekty najčastejšie uplatňujú pri spolupráci s našou inštitúciou. Na našej novej webovej stránke, na tomto linku: https://pozfond.sk/manualy/ nájdete všetky potrebné manuály: Strategickým zámerom štatutárov Slovenského pozemkového fondu je zefektívnenie činnosti a vybavovania agendy…

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 09. mája 2024. Verejnosť môže od štvrtka 25. apríla 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do stredy 01. mája 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024. Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť klientom SPF, že každý pracovný utorok poskytujú odborné pracoviská SPF informácie prostredníctvom telefonických služieb. Kontakty nájdete na: https://pozfond.sk/kontakty-spf/centra-podla-druhu-agendy/

Hľadajte odpovede na

ČASTÉ OTÁZKY

Nájom

Príklad otázky: Ako je stanovené nájomné v nájomných zmluvách uzatváraných na poľnohospodársky účel?

Prevod

Príklad otázky: Aká je výška kúpnej ceny predávaných pozemkov?

Reštitúcie

Príklad otázky: Akým spôsobom môžem požiadať o informáciu o mojom reštitučnom nároku?

Usporiadanie vlastníctva

Príklad otázky: V obci odkiaľ pochádzam prebiehajú pozemkové úpravy, kde sa môžem informovať o postupe a možnostiach scelenia pozemkov, ktoré v obce vlastním?

Samosprávy

Príklad otázky: Čo je potrebné doložiť k žiadosti obce o vyjadrenie SPF k projektovej dokumentácii pre územnom konaní v obci?

Stanovisko

Príklad otázky: Mám uvedené doložené dokumenty poslať poštou alebo ich stačí poslať v elektronickej podobe do mailu?

Vecné bremeno

Príklad otázky: V prípade, že mám záujem kúpiť, zameniť, zriadiť vecné bremeno len na časti pozemku SPF, ako mám postupovať?

Pozemkové spoločenstvá

Príklad otázky: Kedy si uplatňuje fond právo člena v pozemkovom spoločenstve?

Poľovníctvo

Príklad otázky:
Aké doklady je potrebné zaslať k verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov?

Výrub drevín

Príklad otázky:
Nahrádza súhlas fondu na výrub drevín rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody na výrub drevín?

Vedenie fondu

JUDr. Richard Šmída

generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu


Email: kancelariaGR@pozfond.sk
Telefón: +421 2 20941 240

Ing. Rastislav Juhár

námestník generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu


Email: kancelariaNGR@pozfond.sk
Telefón: +421 2 20941 225