Objednávky – archív

Archív objednávok GR (do roku 2011)

 

Zoznam objednávok generálneho riaditeľstva Slovenského pozemkového fondu za rok 2011. V zmysle ustanovenia § 2 nariadenia vlády č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, sa nezverejňujú faktúry a objednávky, ak súhrnná hodnota tovarov a služieb nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

 

 

 

Archív objednávok RO (do roku 2011)

 

Zoznam objednávok regionálnych odborov Slovenského pozemkového fondu za rok 2011. V zmysle ustanovenia § 2 nariadenia vlády č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, sa nezverejňujú faktúry a objednávky, ak súhrnná hodnota tovarov a služieb nepresahuje sumu 3 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.