Kedy si uplatňuje fond právo člena v pozemkovom spoločenstve?

Fond vykonáva právo člena pozemkového spoločenstva ak  zhromaždenie pozemkového  spoločenstva hlasuje podľa  §14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i), j), zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov: a) schvaľovanie zmluvy o...