Aké doklady je potrebné zaslať k žiadosti na výrub drevín?

K žiadosti na výrub drevín je potrebné zaslať : špecifikáciu drevín (druh dreviny, výška, hrúbka /obvod vo výške 1,3 m) výstižnú fotodokumentáciu drevín určenie miesta rastu drevín (katastrálne územie, register a číslo parcely, druh pozemku) odôvodnenie žiadosti...