Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Tlačová správa /

SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Ten v uplynulom roku predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR. Finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má SPF v správe a nakladaní, búdu investované aj do podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Rada SPF sa zaoberala námietkami spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o., konateľa spoločnosti vypočuli jej členovia. Návrh zmluvy pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s. r. o. bol pre podané námietky stiahnutý

Rada Slovenského pozemkového fondu na dnešnom svojom zasadnutí stiahla z prerokovania návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00 ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Stanovisko SPF k brífingu hnutia OĽaNO: Slovenský pozemkový fond postupuje podľa platných predpisov

Dnes, o 13:00 zvolalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v Press centre Národnej rady Slovenskej republiky brífing na tému: „Ako Slovenský pozemkový fond okráda slovenských farmárov“. Slovenský pozemkový fond sa dôsledne ohradzuje voči obvineniam z podvodu, ktoré odzneli na predmetnom podujatí.„Postupujeme podľa platných predpisov, ktoré jasne definujú podmienky prenájmu pozemkov od SPF. ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podpísali dohodu o spolupráci

V amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dnes, t. j. 26. novembra 2019, zástupcovia Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) slávnostne podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Účelom uzatvorenej dohody je vytvoriť podmienky pre aktívnu spoluprácu, s cieľom zabezpečiť jednotný postup ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF: Nemáme kompetencie riešiť užívateľské spory

Slovenský pozemkový fond, ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov, nemá kompetencie riešiť užívateľské spory medzi farmármi. Fond sa preto rozhodol reagovať na čoraz častejšie účelové podania, ktorými sa subjekty snažia dostať k pôde SPF tak, že poukazujú na porušovanie podmienok nájmu zo strany zmluvných partnerov SPF, alebo iné skutočnosti ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. V hre je tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur.

Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove ▸
Čítať viac
Tlačová správa /

SPF ponechá rozhodnutie o poľovnom revíri Teplá Voda súdom

V súvislosti s prípadom poľovného revíru Teplá voda, ktorý bol v minulosti viac krát medializovaný, Slovenský pozemkový fond informuje, že zmluva o užívaní predmetného poľovného revíru nebola k dnešnému dňu zo strany SPF podpísaná. Dôvodom sú žaloby podané v predmetnej veci, jednak žaloba zo dňa 15.02.2019 o nahradenie prejavu vôle a jednak žaloba z 12.03.2019 o neplatnosť uznesení ▸
Čítať viac