Pre médiá

Peter Tarasovič
vedúci Oddelenia komunikácie
E-mailový kontakt: media@pozfond.sk
Telefonický kontakt:
+421 944 520 045