Pre médiá

Mgr. Pavel Machava
vedúci Oddelenia komunikácie a špeciálnych činností
E-mailový kontakt: media@pozfond.sk
Telefonický kontakt:
+421 915 745 937