Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Informácia o čerpaní hromadnej dovolenky
Aktualita

Informácia o čerpaní hromadnej dovolenky

Publikované 21. decembra 2022

Obsah

Vážení žiadatelia.

Radi by sme Vás informovali, že  počas Vianočných sviatkov budú zamestnanci Slovenského pozemkového fondu hromadne čerpať dovolenku.

Podateľňa nebude v prevádzke od 27. decembra 2022 do 30. decembra 2022. Posledné doklady nám môžete doložiť do piatku 23. decembra. Prvý pracovný deň v roku 2023 je 2. január.

Rovnako by sme Vás radi informovali, že počas Vianočných sviatkov nebude dostupné ani naše kontaktné centrum. Agentky Vám rady odpovedia na Vaše otázky najneskôr do 22. decembra. Kontaktné centrum opäť spustíme  9. januára 2023.

V mene všetkých zamestnancov Vám želáme pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Publikované 21. decembra 2022