Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie
  3. Tlačová konferencia
Aktualita

Tlačová konferencia

Publikované 30. mája 2024

Obsah

Dnes sa v našom sídle konala Tlačová konferencia s hlavnou témou zefektívnenie činnosti fondu za účasti pána ministra Richarda Takáča z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Hlavné témy boli:

1. Zefektívnenie a zrýchlenie procesov v rámci vybavovania agendy

2. Spustenie modernizovanej web stránky

3. Nastavenie odmeňovania zamestnancov pri riešení spisov

4. Vypracované manuály pre mestá a obce ako podávať žiadosti na jednotlivé odbory SPF

5. Vypracované manuály pre poľnohospodárov ako podávať žiadosti na jednotlivé odbory SPF

6. Príprava modernizácie a digitalizácie celej inštitúcie SPF a odstránenie softvérových vender lockov

Publikované 30. mája 2024