Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022

8. augusta 2022 |

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 08.09.2022

 

Rada Slovenského pozemkového fondu (Rada SPF) bude zasadať 08.09.2022.

Právne akty, ktoré budú predložené na Rokovanie Rady SPF si môžete pozrieť tu https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zmluvy-na-prerokovanie/

 

Zoznam členov rady pozemkového fondu

Členovia rady zvolení na návrh vlády

Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)
Ing. Štefan Gregor (na návrh ZMOS)
Ing. Darina Kalabusová
Ing. Peter Radošinský
Ing. Branislav Skladaný
JUDr. Martin Toman
JUDr. Dagmar Valuchová
Mgr. Štefan Žid

Členovia rady zvolení na návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Ing. František Haník
Ing. Peter Polák
Ing. Bc. Dalibor Steindl, MBA
Ing. Miloš Šimončič, CSc.