Zmena stránkových dní a hodín na regionálnych odboroch SPF

30. septembra 2019 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že s účinnosťou od 01. októbra 2019 dochádza k zmene stránkových dní a hodín na regionálnych odboroch SPF. Stránkové dni v pracovnom týždni sú na regionálnych odboroch SPF od uvedeného dátumu stanovené nasledovne:
v pondelok v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod.
v stredu v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod.
Žiadateľov a klientov prosíme o dodržiavanie stanovených stránkových dní.