Potrebujem predložiť znalecký posudok, ak mám záujem o kúpu pozemku s malou výmerou? Je potrebné ku kúpe, zámene, vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva alebo zriadeniu vecného bremena vždy doložiť znalecký posudok?

Pri podaní žiadosti nie je potrebné ani vhodné doložiť znalecký posudok na ocenenie dotknutého pozemku. Po preskúmaní žiadosti na SPF bude žiadateľ v prípade potreby vyzvaný na predloženie znaleckého posudku. Upozorňujeme, že znalecký posudok je nevyhnutným dokladom...