Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie

Kategória: Oznámenie

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 09. mája 2024. Verejnosť môže od štvrtka 25. apríla 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do stredy 01. mája 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 7. marca 2024. Verejnosť môže od štvrtka 22. februára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 28. februára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť klientom SPF, že každý pracovný utorok poskytujú odborné pracoviská SPF informácie prostredníctvom telefonických služieb. Kontakty nájdete na: https://pozfond.sk/kontakty-spf/centra-podla-druhu-agendy/

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov. Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk...

​Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024. Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24. januára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

​Pri príležitosti uvedenia do funkcie nového generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu,  sa dňa 30. novembra 2023 konala tlačová konferencia za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča. Dňom 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár. O vymenovaní nových štatutárov  SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní...

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár. O vymenovaní nových štatutárov SPF rozhodla Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 29. 11. 2023.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v utorok 12. decembra 2023. Verejnosť môže od utorka 28. novembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 4. decembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 9. novembra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 26. októbra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 1. novembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke: Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 5. októbra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 21. septembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 27. septembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

12346