Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznámenie

Kategória: Oznámenie

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 7. septembra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 24. augusta 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 30. augusta 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 27. júla 2023. Verejnosť môže od štvrtka 13. júla 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 19. júla 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 29. júna 2023. Verejnosť môže od štvrtka 15. júna 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať do 21. júna 2023.

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. júna 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Henrich Haščák a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Marián Bulla. O vymenovaní nových štatutárov SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní dňa 31. mája 2023.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 18. mája 2023. Verejnosť môže od štvrtka 4. mája 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF. Zoznam členov rady pozemkového fondu Členovia rady zvolení na návrh vlády Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)Ing. Štefan Gregor (na návrh ZMOS)Ing. Darina KalabusováIng. Peter...

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 13. apríla 2023. Verejnosť môže od štvrtka 30. marca 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF. Zoznam členov rady pozemkového fondu Členovia rady zvolení na návrh vlády Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)Ing. Štefan Gregor (na návrh ZMOS)Ing. Darina KalabusováIng. Peter...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu. Požiadavky na kandidáta ako aj doklady predkladané kandidátom, téma a rozsah projektu, hodnotiace kritéria i doplňujúce informácie vrátane všetkých dokumentov sú dostupné na webovom sídle SPF v časti Výberové konania.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 9. marca 2023. Verejnosť môže od štvrtka 23. februára 2023 do stredy 1. marca 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF. Zoznam členov rady pozemkového fondu Členovia rady zvolení na návrh vlády Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)Ing. Štefan Gregor (na návrh...

Slovenský pozemkový fond spúšťa pilotný projekt zmeny objednávateľa znaleckého posudku. Vo vybraných prípadoch bude objednávateľom znaleckých posudkov priamo fond. Po osvedčení projektu fond plánuje odbremeniť žiadateľa od objednávania znaleckého posudku – pre účely prevodu, jedno rázovej náhrady za zriadenie vecného bremena, určenia nájomného a pod. Fond bude spolupracovať len s hodnovernými súdnymi znalcami, doporučenými renomovanými inštitúciami.Klientov...

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 2. februára 2023. Verejnosť môže do stredy 25. januára 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF. Zoznam členov rady pozemkového fondu Členovia rady zvolení na návrh vlády Ing. Peter Dratva (na návrh SPPK)Ing. Štefan Gregor (na návrh ZMOS)Ing. Darina KalabusováIng. Peter...

123456