Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Ovocný sad v milionárskej štvrti
Aktualita

Ovocný sad v milionárskej štvrti

Publikované 15. novembra 2022

Iris Hanzelová získala na projekt vybudovania sadu veľký pozemok medzi vilami v exkluzívnej štvrti v Trenčíne. Namiesto sadu na pozemku vyrástol „záhradný domček“ s rozmermi rodinného domu. Generálny riaditeľ SPF ukázal ďalší z pozemkov, ktoré Pozemkový fond predal na účel vybudovania ovocného sadu. V roku 2014 parcelu o výmere 4299 m2 odkúpila Iris Hanzelová v milionárskej štvrti v Trenčíne na Hornom Šianci v susedstve Mariána Hossu, Martina Škrtela, Mariána Gáboríka. Na pozemku vyrástol „záhradný domček“ s rozmermi rodinného domu. Či sa tam našlo miesto aj pre plánovaných 91 sliviek, 308 drieňov, 153 arónií, 8 gaštanov, orecha, liesky a 8 koreňov viniča majiteľka skontrolovať zatiaľ neumožnila.

Pri predaji pozemku pritom príslušný regionálny odbor SPF skonštatoval, že pozemok nie je určený na budúcu zástavbu a SPF stanovil kúpnu cenu 23 Eur za m2, aj keď cena porovnateľných nehnuteľností bola v tom čase 54 Eur za m2. Aktuálne ceny stavebných pozemkov v centre Trenčína dosahujú cenu až 300 Eur za m2.

Aj Najvyšší kontrolný úrad vo svojej správe po kontrole v SPF skonštatoval, že „na parcele sa nachádza rodinný dom, ktorý nebol uvedený v projekte „Ovocného sadu“. Z uvedeného možno predpokladať, že úmysel výsadby ovocného sadu bol len zámienkou, resp. spôsobom, ako sa dostať k lukratívnym pozemkom nachádzajúcich sa v intraviláne krajského mesta Trenčín“.

Záhradková osada

Podľa platného územného plánu je na uvedenom pozemku záhradková osada, v ktorej sú prípustné záhradné domčeky s maximálnou výmerou zastavanej plochy 40 m2 a výškou podlažia 3,6 m. Napriek tomu vydalo Mesto Trenčín 19.12.2018 kolaudačné rozhodnutie na užívanie „Novostavby záhradného domčeka“ so zastavanou plochou 93,89 m2, úžitkovou plochou 136,83 m2 pripojenou na verejný vodovod a kanalizáciu.

„Spolu s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym sme vyzvali majiteľa, aby umožnil kontrolu na pozemku, dodnes nereagoval. Ak sa ukáže, že sad nebol vysadený v súlade s projektom a v rozpore so zmluvou bol na pozemku vybudovaný objekt vo veľkosti rodinného domu podnikneme všetky kroky, aby sa pôda vrátila do rúk Slovenskej republiky. Zároveň vyzývame Mesto Trenčín, aby preskúmalo zákonnosť vydaného stavebného povolenia a následného kolaudačného rozhodnutia,“ uzavrel Ján Marosz.

Otáznikov v súvislosti s touto lokalitou je viac. Celá milionárska štvrť sa nachádza na pôvodných pozemkoch Výskumného ústavu ovčiarskeho, ktorý sídlil v tzv. Tisovej vile. (Postavil ju bratanec Jozefa Tisa a po vojne prepadla v prospech Československej republiky). Časť týchto pozemkov sa v 90. rokoch minulého storočia dostala za bližšie neznámych okolností z vlastníctva štátu do súkromných rúk. Medzi ich nadobúdateľmi bol Milan Topoli – bývalý poslanec Národnej rady za HZDS, bývalý prednosta Krajského úradu, bývalý vedúci Úradu vlády za tretieho kabinetu Vladimíra Mečiara a bývalý podpredseda HZDS pre územnú správu, Peter Baco – vtedajší minister pôdohospodárstva, jeho dcéra Katarína Raganová a Bohumil Hanzel, spoluzakladateľ strany SMER SD. Všetci si v lokalite vybudovali honosné vily.

Dcéra bývalého ministra pôdohospodárstva Katarína Raganová bola úspešná aj v iných prípadoch pri získavaní štátnych pozemkov v správe SPF. Napríklad v zastúpení za reštituenta Mordechaja Adlera spoločne s Petrom Marhulom, podpisovala reštitučnú zmluvu na náhradné pozemky v Trnave. Otázniky vyvoláva aj jej obrovské pozemkové vlastníctvo v miestnej časti Bratislavy Devíne.

Mimoriadna úspešnosť

Aj Iris Hanzelová je v obchodoch s pozemkami mimoriadne úspešná. Hanzelovci stoja za veľkými developerskými projektami v Trenčíne a okolí. „Je zrejmé, že v tomto prípade došlo nielen k porušeniu zmluvy, ale zjavne aj k porušeniu zákona zo strany štátnych zamestnancov. Aj v tomto prípade považujeme za dôležité vyvodiť zodpovednosť, aby bolo jasné, že skončili časy, kedy tzv. naši ľudia, stáli nad zákonom. Zákony musia platiť pre všetkých,“ doplnil riaditeľ SPF. „Zároveň máme stále viac indícií, že pôda vo vlastníctve štátu prechádzala na SPF do súkromných rúk netransparentne a v rozpore so zákonom vo väčšom rozsahu. Bohužiaľ, vzhľadom k žalostnému a neúplnému stavu evidencie týchto prevodov v archívoch fondu je veľmi náročné tieto krádeže odhaliť.“

Publikované 15. novembra 2022