Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Pozemky pod budovou SPF budú patriť SPF
Aktualita

Pozemky pod budovou SPF budú patriť SPF

Publikované 23. novembra 2022

Obsah

Celé roky až doposiaľ sa vedeniam SPF nepodarilo dohodnúť s hlavným mestom o vysporiadaní pozemkov pod budovou pozemkového fondu vo vlastníctve magistrátu na Búdkovej ulici v Bratislave.

Podpisom memoranda s mestom Bratislava je Slovenský pozemkový fond už len krôčik od usporiadania areálu na Búdkovej ulici.

Zároveň sa môže začať príprava projektov pre energetickú, ale aj estetickú rekonštrukciu celého areálu, ktorý je v zanedbanom stave. Sme radi, že môžeme aj hlavnému mestu delimitovať pozemky v našej správe pre rýchlejší rozvoj a rekonštrukciu ciest, vnútroblokov, či verejnej zelene.

Štát musí byť samospráve dobrým partnerom. Naše poďakovanie patrí pani viceprimátorke Ing. Tatiane Kratochvílovej za konštruktívne rokovania.

Publikované 23. novembra 2022