Pozemky pod budovou SPF budú patriť SPF

23. novembra 2022 |
Celé roky až doposiaľ sa vedeniam SPF nepodarilo dohodnúť s hlavným mestom o vysporiadaní pozemkov pod budovou pozemkového fondu vo vlastníctve magistrátu na Búdkovej ulici v Bratislave.

Podpisom memoranda s mestom Bratislava je Slovenský pozemkový fond už len krôčik od usporiadania areálu na Búdkovej ulici.

Zároveň sa môže začať príprava projektov pre energetickú, ale aj estetickú rekonštrukciu celého areálu, ktorý je v zanedbanom stave. Sme radi, že môžeme aj hlavnému mestu delimitovať pozemky v našej správe pre rýchlejší rozvoj a rekonštrukciu ciest, vnútroblokov, či verejnej zelene.

Štát musí byť samospráve dobrým partnerom. Naše poďakovanie patrí pani viceprimátorke Ing. Tatiane Kratochvílovej za konštruktívne rokovania.