Rada SPF sa zaoberala námietkami spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o., konateľa spoločnosti vypočuli jej členovia. Návrh zmluvy pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s. r. o. bol pre podané námietky stiahnutý

28. novembra 2019 |

Rada Slovenského pozemkového fondu na dnešnom svojom zasadnutí stiahla z prerokovania návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00, uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., ku ktorému podala námietky spoločnosť D.K.AGRO, spol. s r.o. 

Predmetnom dodatku mala byť zmena identifikačných údajov nájomcu, ktorým sa na základe právneho nástupníctva po pôvodnom nájomcovi CORONA GROUP, s.r.o. stala spoločnosť JRD Rakovec, s.r.o. 

Nakoľko konateľ spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o. podal k návrhu dodatku elektronické námietky, rada SPF návrh z dnešného prerokovania stiahla a odporučila fondu prešetriť ich obsah. Konateľa spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o., p. Krnáča, ktorý proti predmetnému dodatku protestoval pred sídlom Slovenského pozemkového fondu, zároveň vypočuli členovia Rady SPF s prísľubom, že jeho námietky budú riadne prešetrené. 

O prípade, v ktorom figurujú vyššie uvedené spoločnosti, SPF informoval na svojej internetovej stránke dňa 22.11.2019 a to v tlačovej správe, ktorá je dostupná na tu. Pre podané námietky bol z dnešného prerokovania stiahnutý taktiež návrh nájomnej zmluvy č. 01793/2018-PNZ-P40373/18.00 pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s. r. o., v súvislosti s ktorým odznelo na včerajšom brífingu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti viacero dezinformácií. Stanovisko SPF k brífingu je taktiež zverejnené na internetovej stránke fondu (dostupné na linke).