Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Oznam pre verejnosť /

COVID-19 – rozšírenie protiepidemiologických opatrení SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na sprísnenie vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

COVID-19 – zrušenie stránkových hodín na regionálnych odboroch SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 budú od stredy 30. septembra 2020 vrátane zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF v Nitre.

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 08. septembra 2020 do odvolania, zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF v Nitre.
Čítať viac
Tlačová správa /

Doplňujúca informácia k tlačovému brífingu ministra pôdohospodárstva k úprave výšky nájomného za pôdu SPF

V nadväznosti na tlačový brífing Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jána Mičovského, ktorý sa uskutočnil v Bratislave dňa 15. júla 2020 (záznam dostupný na https://tv.teraz.sk/live/x7v0rudmicovsky/18220/) Slovenský pozemkový fond (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) zverejňuje túto doplňujúcu informáciu k dôvodom úpravy výšky nájomného za pôdu v správe a nakladaní SPF.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Callcentrum SPF

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že zajtra, t. j. v piatok 26. júna 2020, nebudú z technických príčin dostupné služby CALLCENTRA SPF.
Čítať viac
Oznam pre verejnosť /

Opatrenia proti koronavírusu COVID-19 – oznámenie

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od budúceho týždňa upravuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19.▸
Čítať viac
Tlačová správa /

Naši farmári potrebujú pomoc. Slovenský pozemkový fond žiadajú o odklad nájomného za pôdu

Slovenskí poľnohospodári sú v patovej situácii. Kvôli pandémii ochorenia COVID-19 zavádzajú na farmách tvrdé opatrenia, ktorými sa snažia ochrániť úrodu i zamestnanosť. A najnovšie požiadali o pomoc aj Slovenský pozemkový fond. Potrebujú totiž odložiť splatnosť nájomného za poľnohospodárske pozemky v správe fondu o šesť mesiacov.
Čítať viac