Súdne rozhodnutia

  • Pri súdnych rozhodnutiach sa ako variabilný symbol uvádza číslo súdneho rozhodnutia bez  písmen a znakov.