Koronavírus COVID-19 – opatrenie

10. marca 2020 |

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 11. marca 2020, zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF.

Vyššie uvedené opatrenie platí do 25. marca 2020 vrátane, pričom o jeho prípadných zmenách bude fond informovať na svojej internetovej stránke.

Žiadateľom a klientom odporúčame, aby Slovenský pozemkový fond v uvedenom období kontaktovali výhradne prostredníctvom telefonickej, elektronickej alebo písomnej komunikácie.