Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov

Autor Webmaster Turbo

Dnes sa v našom sídle konala Tlačová konferencia s hlavnou témou zefektívnenie činnosti fondu za účasti pána ministra Richarda Takáča z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavné témy boli: 1. Zefektívnenie a zrýchlenie procesov v rámci vybavovania agendy 2. Spustenie modernizovanej web stránky 3. Nastavenie odmeňovania zamestnancov pri riešení spisov 4. Vypracované manuály pre...

Vážení klienti, v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce so subjektami agrárneho sektora sme pristúpili k vypracovaniu manuálov pre jednotlivé typy podaní, ktoré predmetné subjekty najčastejšie uplatňujú pri spolupráci s našou inštitúciou. Vypracovali sme 2 nové manuály pre SPPK, ktoré nájdete na našej webovej stránke, v samostatnej sekcii Manuály – https://pozfond.sk/manualy/ • Manuál – slúžiaci ako pomôcka pri...

Vážení klienti, v záujme zlepšenia vzájomnej spolupráce s územnou samosprávou, ako aj so subjektami agrárneho sektora sme pristúpili k vypracovaniu manuálov pre jednotlivé typy podaní, ktoré predmetné subjekty najčastejšie uplatňujú pri spolupráci s našou inštitúciou. Na našej novej webovej stránke, na tomto linku: https://pozfond.sk/manualy/ nájdete všetky potrebné manuály: Strategickým zámerom štatutárov Slovenského pozemkového fondu je zefektívnenie činnosti a vybavovania agendy...