Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 5. 10. 2023 | Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 5. októbra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 21. septembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do...
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 7. 9. 2023 | Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 7. septembra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 24. augusta 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 30....
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 27. 7. 2023 | Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 27. júla 2023. Verejnosť môže od štvrtka 13. júla 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 19. júla...
Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 29. 6. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 29. 6. 2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 29. 6. 2023 | Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 29. júna 2023. Verejnosť môže od štvrtka 15. júna 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Vzhľadom na technické problémy, ktoré spôsobili zlyhanie...
Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu

Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu | Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 01. júna 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Henrich Haščák a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Marián Bulla. O vymenovaní nových...