Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 2.2.2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 2.2.2023

Zasadnutie Rady SPF sa uskutoční 2.2.2023 | Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 2. februára 2023. Verejnosť môže do stredy 25. januára 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v...
Zisti, či nie si vlastník pôdy

Zisti, či nie si vlastník pôdy

Zisti, či nie si vlastník pôdy | Slovenský pozemkový fond spúšťa od 1. januára 2023 novú službu a to pravidelné zverejňovanie zoznamu nezistených vlastníkov. Má informatívny charakter a údaje pochádzajú z katastra nehnuteľností. Potencionálni majitelia alebo dediči...
Spustenie Elektronických služieb

Spustenie Elektronických služieb

Spustenie Elektronických služieb | Slovenský pozemkový fond spustil do pilotnej prevádzky Elektronické služby SPF. Nachádzajú sa tu elektronické formuláre, ktoré sa využívajú pri podávaní úkonov a písomností voči Slovenskému pozemkovému fondu podľa § 34d ods. 2 zákona...
Informácia o čerpaní hromadnej dovolenky

Informácia o čerpaní hromadnej dovolenky

Informácia o čerpaní hromadnej dovolenky | Vážení žiadatelia. Radi by sme Vás informovali, že  počas Vianočných sviatkov budú zamestnanci Slovenského pozemkového fondu hromadne čerpať dovolenku. Podateľňa nebude v prevádzke od 27. decembra 2022 do 30. decembra 2022....
Zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnosti

Zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnosti

Zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnosti | Slovenský pozemkový fondu oznamuje verejnosti, že na svojom webovom sídle v časti Zníženie nájomného zverejnil tieto vzory dokumentov: Žiadosť o zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnostiČestné vyhlásenie...