Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov

Autor Vladimír Hanušniak

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 09. mája 2024. Verejnosť môže od štvrtka 25. apríla 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do stredy 01. mája 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť klientom SPF, že každý pracovný utorok poskytujú odborné pracoviská SPF informácie prostredníctvom telefonických služieb. Kontakty nájdete na: https://pozfond.sk/kontakty-spf/centra-podla-druhu-agendy/

Na základe informácií sprostredkovaných klientami Slovenského pozemkového fondu oznamujeme všetkým našim klientom a partnerom SPF, že v posledných dňoch sa vyskytli prípady, kedy do e-mailových schránok klientov, ktorí sú v nájomnom vzťahu s SPF, boli zasielané fiktívne výzvy na zaplatenie dlžného nájomného. Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov. Príklad závadnej e-mailovej schránky: janmaroszpozfond@centrum.sk...

​Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v štvrtok 1. februára 2024. Verejnosť môže od štvrtka 18. januára 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 24. januára 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

​Pri príležitosti uvedenia do funkcie nového generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu,  sa dňa 30. novembra 2023 konala tlačová konferencia za prítomnosti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča. Dňom 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár. O vymenovaní nových štatutárov  SPF rozhodla Vláda SR na svojom rokovaní...

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že s účinnosťou od 30. novembra 2023 sa novým generálnym riaditeľom SPF stal JUDr. Richard Šmída a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Ing. Rastislav Juhár. O vymenovaní nových štatutárov SPF rozhodla Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 29. 11. 2023.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude v utorok 12. decembra 2023. Verejnosť môže od utorka 28. novembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 4. decembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 5. októbra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 21. septembra 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 27. septembra 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Najbližšie zasadnutie rady Slovenského pozemkového fondu bude vo štvrtok 7. septembra 2023. Verejnosť môže od štvrtka 24. augusta 2023 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do 30. augusta 2023. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF.

Vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF) bojuje proti korupcii a zlepšuje kvalitu služieb  Bratislava, 17. mája 2023 – Sudkyňa Ružena Sabová v máji 2021 vzala do väzby dve bývalé riaditeľky SPF, ktoré podľa nej využívali pozemkový fond na nezákonné podnikanie. Toto vyjadrenie vystihuje fungovanie fondu pred nástupom súčasného vedenia. „V jednoduchosti povedané, ak žiadateľ chcel, aby...

12